Categories
Veenkoloniën

Vasthouden van water in aardappels

Terugblik demonstratie Bodem APK tijdens de Innovatiedag Weddermarke vrijdag 20 mei.

Deze demobijeenkomst op het bedrijf van Hendrik Luth, was in combinatie met de jaarlijkse innovatiedag die op zijn bedrijf georganiseerd wordt. Tijdens deze dag staan er mensen van verschillende bedrijven, machines en projecten die wat komen laten zien en vertellen. Ook het project Bodem APK was hier een onderdeel van.

Laagte ophogen

Hendrik heeft op zijn bedrijf een laagte laten ophogen om het perceel te egaliseren voor een betere afvoer en verdeling van het water. Voorheen liep het water altijd naar het laagste gedeelte op het perceel. Dit gedeelte was dan constant nat, terwijl de hoger gelegen gedeeltes snel uitdroogden. Door het perceel te egaliseren is dit probleem verholpen.

Greppels in en rond het perceel

Daarnaast is Hendrik bezig met het vasthouden van water en het verminderen van perceelemissies. Dat doet hij o.a. door het maken van greppels en (erosie)drempels in de aardappels. De greppels worden dwars door en rondom het perceel gemaakt. Waarbij, heel belangrijk, geen afvoer naar de sloot gemaakt wordt. Op deze manier vang je het water op tijdens een regenbui en blijft het binnen je perceel.

Erosiedrempels in aardappels

Naast de greppels rondom het perceel heeft Hendrik ook drempels tussen de rijen met aardappels geplaatst. Deze erosiedrempels zorgen ervoor dat het water niet alleen afstroomt naar de zijkanten van het perceel, maar dat het ook tussen de rijen in de aardappels blijft staan. Dit mechanisme is goed mogelijk in consumptie- en zetmeelaardappelen. Voor pootaardappelen is het lastiger, omdat je dan met het sorteren van aardappelen zit.

Aan het einde van de dag begon het te regenen. Daarmee konden we de greppels en erosiedrempels goed in actie zien!