Categories
Veenkoloniën

Oogst Bodem APK erfbetredersbijeenkomst 6 december

‘Wie heeft er vanochtend op een trekker gezeten?’ is de eerste vraag waar dagvoorzitter Tanja Beuling (InnovatieVeenkoloniën) de erfbetredersbijeenkomst in Valthermond mee aftrapt.  In de groep met twintig geïnteresseerden gaan acht handen omhoog. ‘Kijk aan, daar zijn ze dan ‘onze boeren!’ lacht Tanja Beuling. ‘Dit citaat is eigenlijk van Boer Zoekt Vrouw maar ik gebruik het vaker om te kijken hoeveel boeren er in de zaal zitten. Zij moeten er mee aan de slag. We moeten niet over de boeren praten maar mét de boeren praten’.  

Op de proefboerderij ’t Kompas te Valthermond zit een mix van boeren en erfbetreders in de grote zaal. De erfbetredersbijeenkomst georganiseerd, als afsluiting van het project Bodem APK Veenkoloniën, staat in het teken van het delen van ervaringen van deelnemers en het evalueren van de resultaten van de boerenexperimenten.

Experimenten
Akkerbouwers in de Veenkoloniën die de afgelopen jaren hebben meegedaan aan het project Bodem APK zijn met hun eigen percelen aan de slag gegaan. Samen met een adviseur werden de goede en de slechtere percelen bekeken, geanalyseerd en een plan ontwikkeld voor het verbeteren van de bodemgezondheid.

Daarnaast hebben 8 boeren, de zogenaamde pilotboeren ‘boerenexperimenten’ uitgevoerd. De experimenten zijn verdergaande maatregelen op het gebied van bodem- en water zoals het toepassen van diepe grondbewerking, bodemvochtregulatie en het telen van groenbemesters. De deelnemende boeren konden deze experimenten volgen en experts uit de sector hebben deze maatregelen samen met de adviseurs gemonitord.

Gesprekstafels
Tijdens de bijeenkomst geeft Julia van Middelaar CLM een korte toelichting over het project Bodem APK, waarna de groep uitgenodigd wordt deel te nemen aan een gesprekstafel. Er zijn drie verschillende gesprektafels waar de boerenexperimenten en ervaringen van de pilotboeren worden besproken.

Kijk in je grond
Aan het eind van de bijeenkomst wordt door Tanja Beuling het net opgehaald. Duidelijk is dat praktijkervaring belangrijk is, kennis hebben van je eigen grond. “Het gaat om de duurzame beschikbaarheid van je grond, het gaat om je bedrijf. Die grond moet gewoon goed zijn” wordt door een van de pilotboeren benoemd. “De standaarduitrusting van een boer moet de schop zijn, kijk in je grond!”