6-10-2021

Bijeenkomst: bodemstructuur in relatie tot grondbewerking

Op woensdag 6 oktober kwamen de deelnemers van Bodem APK in de Veenkoloniën samen op het bedrijf van Jaap Grezel. Jaap heeft een aantal percelen waar problemen zijn met de bodemstructuur. Zo zit er een schrale zandkop die verdroogt met daarbij storende lagen in de grond waardoor het water afloopt naar lager gelegen delen. Deze delen zijn daardoor altijd nat. Bodemexpert Coen ter Berg was uitgenodigd om wat te vertellen naar aanleiding van het bodemprofielen van verschillende delen in de percelen.

Afgelopen voorjaar is het natte gedeelte omgespit met de kraan, daarvan hebben we bekeken hoe de grond is teruggezet en hoe de beworteling van het gewas is. Daarnaast hebben we in het droge en goede gedeelte van het perceel ook een profielkuil gegraven. Aan de hand van deze kuilen hebben we samen met Coen besproken wat er te zien is en welke grondbewerking, type bemesting en type gewas het best gebruikt kan worden.

Het was een enthousiaste groep, met veel vragen en ervaringen vanuit eigen percelen. Met name de relatie tussen bodemleven, type gewas en bemesting kwam vaak aan bod. Daarnaast werd ook besproken wat er het beste gedaan kan worden in gevallen van hele droge (met weinig organische stof) percelen en hele natte percelen. Het was een interessante middag met veel ruimte voor discussie. Een belangrijk punt dat besproken werd is: altijd een gewas/groenbemester inzaaien na een grondbewerking. Dan kunnen de wortels door de bodem groeien en de grond openhouden. Als je alleen een grondbewerking doet, slempt de grond weer dicht na een regenbui.