Bodem APK - Veenkoloniën

Naar een betere bodem

Van denken naar doen!

Voor akkerbouwers en veehouders in de Veenkoloniën

Ben je het eens met de stelling dat de bodem het belangrijkste kapitaal is op en onder je (melkvee- of akkerbouw)bedrijf? Doe dan mee aan Bodem APK!

Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Als deelnemer krijg je meer inzicht in de bodem op je eigen bedrijf én in de maatregelen om de bodem te verbeteren.

Gedurende twee teeltseizoenen leer je de bodem beter beoordelen en krijg je handvaten om deze te verbeteren. In overleg met een adviseur/begeleider selecteer je een goed en een – in jouw ogen – minder goed perceel. Op beide percelen worden profielkuilen gegraven en bodemmonsters genomen voor uitgebreide analyses, waarbij o.a. ook het bodemleven wordt meegenomen. Hierbij is ook (beperkt) ruimte voor extra analyses, indien gewenst. Op basis van de resultaten van de kuilen en de analyses worden maatregelen voorgesteld die tot verbetering moeten leiden.

Pilotbedrijf

Als deelnemer ben je onderdeel van een groep met ongeveer 15 collega’s (zoveel mogelijk bij jou in de buurt). Een van hen fungeert ook als pilotbedrijf, waar bijvoorbeeld maatregelen worden uitgetest. Ervaringen worden enkele keren binnen de groep gedeeld bij groepsbijeenkomsten en tijdens demodagen bij het pilotbedrijf. Als er in de groep behoefte is aan verdieping op bepaalde thema’s, dan worden daar deskundigen voor uitgenodigd.

Om mee te doen betaal je een eigen bijdrage van € 400 exclusief BTW. Hieruit worden onder andere de bodemanalyses betaald. Deze worden door één partij uitgevoerd voor alle deelnemers. Zodat de analyses onderling vergelijkbaar zijn

Nieuws


Oogst Bodem APK erfbetredersbijeenkomst 6 december

‘Wie heeft er vanochtend op een trekker gezeten?’ is de eerste vraag waar dagvoorzitter Tanja Beuling (InnovatieVeenkoloniën) de erfbetredersbijeenkomst in...

Meer informatie
Vasthouden van water in aardappels

Terugblik demonstratie Bodem APK tijdens de Innovatiedag Weddermarke vrijdag 20 mei.

Meer informatie
Fotoserie: Tagetes onderwerken in Nieuw-Dordrecht

Akkerbouwer Jan Kersten uit het Drentse Nieuw-Dordrecht werkte afgelopen week een proefperceel met tagetes (afrikaantjes) onder. Kersten teelde de tagetes...

Meer informatie