Categories
Fryslân

Terugblik bijeenkomst 20 april: het stimuleren van bodemleven

Terugblik en verslag van de bijeenkomst over het stimuleren van bodemleven.

Voor een gezonde en weerbare bodem is het belangrijk om het bodemleven te stimuleren. Een actief bodemleven zorgt voor een beter evenwicht in de bodem, een goede bodemstructuur en een betere beschikbaarheid van nutriënten voor planten. Actief bodemleven draagt dan ook bij aan gezondere en weerbaardere planten. Hoe krijg je al deze goede aaltjes, springstaarten, regenwormen, schimmels en bacteriën in de bodem? Wat zijn de oorzaken van weinig bodemleven en hoe kan je het bodemleven stimuleren?

Al deze vragen werden beantwoord tijdens de bijeenkomst door Emiel Elferink (van Hall Larenstein) en Karst Brolsma (Eurofins Agro) woensdag 20 april en is in onderstaande uiteenzettingen nog eens rustig na te lezen.