Categories
Fryslân Veenkoloniën

Update Project Bodem APK

U heeft zich (misschien al wel enige tijd geleden) aangemeld als deelnemer of betrokkene bij Bodem APK. In deze rare tijd waarin alles beheerst lijkt te worden door het coronavirus is het de hoogste tijd voor een update vanuit Bodem APK.

Deelnemers of anderszins betrokkenen bij Bodem APK

U heeft zich (misschien al wel enige tijd geleden) aangemeld als deelnemer of betrokkene bij Bodem APK. Fijn dat u met het thema Bodem aan de slag bent of wilt! In deze rare tijd waarin alles beheerst lijkt te worden door het coronavirus de hoogste tijd voor een update vanuit Bodem APK!

  • Als het goed is, is er inmiddels een telefonische intake geweest (met iemand van CLM, dit is een lid van het projectteam). Als dat nog niet het geval is geweest, neem dan contact met ons op.
  • Het spreekt voor zich dat er op dit moment geen sprake kan zijn van groepsbijeenkomsten of individuele bezoeken. Deze verschuiven we naar de zomer en komende herfst.
  • We maken per provincie een indeling voor akkerbouwers en melkveehouders. En waar nodig en gewenst ook per grondsoort. De akkerbouwers in de Veenkoloniën worden begeleid door Johan Specken (WUR) , Roelof Naber en Han Kammer (Delphy)
  • Voor veehouders In Fryslân zijn dat Jehannes Fopma van Groeibalans en Durk Durksz van WUR.
  • Degene die u in dit project de komende twee jaar gaat begeleiden neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor het individuele bedrijfsbezoek, als dit nog niet gebeurd is. Dit kan nog even duren, ook afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona en uw keuze daarbij.
  • Kent u iemand in uw omgeving voor wie Bodem APK ook interessant kan zijn, attendeer hem of haar dan op dit project. Aanmelden kan via www.bodemapk.nl

Heeft u vragen, bel dan met Gerhard Noordhof (projectleider Bodem APK) op 06-55074525 of stuur een e-mail: gnoordhof@projectenltonoord.nl

Tot zover,

Mede namens alle bij Bodem APK betrokkenen,
Gerhard Noordhof