Categories
Fryslân Veenkoloniën

Bodem APK van start voor akkerbouwers en veehouders!

Aanmelden voor Bodem APK?

Nu de website online is, gaat het project Bodem APK zowel in Fryslân als de Veenkoloniën echt van start. U kunt zich vanaf nu via deze site aanmelden aan de rechterzijde van deze pagina.