Categories
Fryslân

Enthousiaste studiegroep bij bijeenkomst Bodem APK in Jubbega

Stof tot nadenken bij bijeenkomst Bodem APK in Jubbega

De eerste studiegroepbijeenkomst van Bodem APK in Zuid Fryslân gaf stof tot nadenken. René Jochems van Groeibalans hield de veehouders voor dat zij de bodem als Mond-Maag-Darm moeten zien. De bodem, als de basis onder het bedrijf, is een levend geheel, waar je zuinig op moet zijn. En vooral op de juiste manier voeden. De bodem goed voeren is gezond kuilvoer en dat levert een gezonde koe, die gezonde melk en vlees produceert, wat weer gezond is voor de mens. Nu wordt er nog te veel gedacht in N-P-K bemesting, maar eigenlijk ‘ziet’ de bodem de volgorde van belangrijke mineralen anders: Ca-MG-K/Na-S-P-N. Jochems vertelde dat bodemproblemen vaak een gevolgd is van onbalans tussen Ca en Mg. Calcium kun je zien als tennisbal en Magnesium als pingpongbal. Met tennisballen heb je meer ruimte in de grond, als die er te weinig zijn, nemen de pingpongballen (Mg) het over en dan is de ruimte in de bodem veel minder: een dichtere en compactere bodem met minder ruimte lucht (=zuurstof) en voor de micro-organismen die voor de vertering in de bodem zorgen.

Focussen op een beter bodemleven, minder structuurbederf (geen zware machines als het niet kan) en de juiste voeding voor het bodemleven levert meer en gezonder gewasopbrengst op.

Een leerzame bijeenkomst waar we in het veld konden zien hoe een (bijna) perfecte bodem er uit ziet: Mooi kruimelige structuur, goed doorwortelde bodem tot meer dan 35 cm diep. En gras met wortels als een bos haar.

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor deze BodemAPK, aanmelden bij kan elders op deze website!

Coronaproof kijkje in de bodem