Categories
Fryslân

Bijeenkomst voor erfbetreders en deelnemers op vrijdag 2 december 2022

De afgelopen jaren hebben in Fryslân 8 regiogroepen, waarvan 7 met melkveehouders en 1 met
akkerbouwers, meegedaan aan Bodem APK. Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en
Kwaliteitsverbetering. Elke deelnemer is individueel aan de slag gegaan met zijn eigen
percelen. Daarnaast is per groep een bodemexperiment uitgevoerd.

Nu het project afloopt willen we de opgedane kennis en inzichten graag delen. Wat kunnen we
hiermee? Als boer én als erfbetreder in een adviserende rol. Daarnaast willen we samen met
een aantal deelnemers inventariseren wat de oogst van de afgelopen jaren is:
Welke experimenten zijn geslaagd, welke experimenten niet.
Wat zijn hier de redenen voor en hoe kunnen we hiermee verder gaan?
Hoe kunnen we deze inzichten inzetten binnen de huidige opgaven in de agrarische sector
op het gebied van bodem en water?

Wij nodigen jou/jullie daarom uit voor een gezamenlijke bijeenkomst op vrijdag 2 december
2022.

Locatie: Mts. de Jong
Adres: Aldebayumerdyk 4 in Baaium

Programma:
9.30 uur Inloop met koffie/thee
10.00 uur Introductie Marten de Jong over zijn bedrijf en Bodem APK
10.15 uur Presentatie resultaten experimenten op de pilotbedrijven door Jehannes
Fopma (groepsbegeleider)
10.45 uur Bespreken van drie experimenten: grasland woelen, kruidenrijk grasland
en rijenbemesting
11.45 uur Hoe verder?
12.00 uur Afsluiting met soep en broodjes
12.30 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden
Bent u erbij? U kunt zich hier aanmelden. Dit is in verband met catering, noodzakelijk. Graag
horen we uiterlijk 30 november of je komt. We hopen je te kunnen begroeten op vrijdag 2
december!
Verhinderd op 2 december?
Dinsdagmiddag 6 december is er een soortgelijke bijeenkomst op Proefboerderij t Kompas in
Valthermond. Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

Let op: aansluitend is er vrijdagmiddag een bodemmiddag voor alle deelnemers uit Friesland! Die hebben hier een apart uitnodiging voor ontvangen!