Bodem APK - Fryslân

Naar een betere bodem

Van denken naar doen!

Voor akkerbouwers en veehouders
in Fryslân

Ben je het eens met de stelling dat de bodem het belangrijkste kapitaal is op en onder je (melkvee- of akkerbouw)bedrijf? Doe dan mee aan Bodem APK!

Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Als deelnemer krijg je meer inzicht in de bodem op je eigen bedrijf én in de maatregelen om de bodem te verbeteren.

Gedurende twee teeltseizoenen leer je de bodem beter beoordelen en krijg je handvaten om deze te verbeteren. In overleg met een adviseur/begeleider selecteer je een goed en een – in jouw ogen – minder goed perceel. Op beide percelen worden profielkuilen gegraven en bodemmonsters genomen voor uitgebreide analyses, waarbij o.a. ook het bodemleven wordt meegenomen. Hierbij is ook (beperkt) ruimte voor extra analyses, indien gewenst. Op basis van de resultaten van de kuilen en de analyses worden maatregelen voorgesteld die tot verbetering moeten leiden.

Pilotbedrijf

Als deelnemer ben je onderdeel van een groep met ongeveer 15 collega’s (zoveel mogelijk bij jou in de buurt). Een van hen fungeert ook als pilotbedrijf, waar bijvoorbeeld maatregelen worden uitgetest. Ervaringen worden enkele keren binnen de groep gedeeld bij groepsbijeenkomsten en tijdens demodagen bij het pilotbedrijf. Als er in de groep behoefte is aan verdieping op bepaalde thema’s, dan worden daar deskundigen voor uitgenodigd.

Om mee te doen betaal je een eigen bijdrage van € 400 exclusief BTW. Hieruit worden onder andere de bodemanalyses betaald. Deze worden door één partij uitgevoerd voor alle deelnemers. Zodat de analyses onderling vergelijkbaar zijn.

Aanmelden

Nieuws


Bijeenkomst voor erfbetreders en deelnemers op vrijdag 2 december 2022

De afgelopen jaren hebben in Fryslân 8 regiogroepen, waarvan 7 met melkveehouders en 1 met akkerbouwers, meegedaan aan Bodem APK....

Meer informatie
Bijeenkomst ‘Technieken om je bodem te verbeteren’

Op woensdagmiddag 26 oktober is er door LTO Noord en CLM Onderzoek en Advies een velddemo georganiseerd op het melkveebedrijf...

Meer informatie
Terugblik bijeenkomst 20 april: het stimuleren van bodemleven

Terugblik en verslag van de bijeenkomst over het stimuleren van bodemleven.

Meer informatie