Bodem APK - Fryslân

Naar een betere bodem

Van denken naar doen!

Voor akkerbouwers en veehouders
in Fryslân

Ben je het eens met de stelling dat de bodem het belangrijkste kapitaal is op en onder je (melkvee- of akkerbouw)bedrijf? Doe dan mee aan Bodem APK!

Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Als deelnemer krijg je meer inzicht in de bodem op je eigen bedrijf én in de maatregelen om de bodem te verbeteren.

Gedurende twee teeltseizoenen leer je de bodem beter beoordelen en krijg je handvaten om deze te verbeteren. In overleg met een adviseur/begeleider selecteer je een goed en een – in jouw ogen – minder goed perceel. Op beide percelen worden profielkuilen gegraven en bodemmonsters genomen voor uitgebreide analyses, waarbij o.a. ook het bodemleven wordt meegenomen. Hierbij is ook (beperkt) ruimte voor extra analyses, indien gewenst. Op basis van de resultaten van de kuilen en de analyses worden maatregelen voorgesteld die tot verbetering moeten leiden.

Pilotbedrijf

Als deelnemer ben je onderdeel van een groep met ongeveer 15 collega’s (zoveel mogelijk bij jou in de buurt). Een van hen fungeert ook als pilotbedrijf, waar bijvoorbeeld maatregelen worden uitgetest. Ervaringen worden enkele keren binnen de groep gedeeld bij groepsbijeenkomsten en tijdens demodagen bij het pilotbedrijf. Als er in de groep behoefte is aan verdieping op bepaalde thema’s, dan worden daar deskundigen voor uitgenodigd.

Om mee te doen betaal je een eigen bijdrage van € 400 exclusief BTW. Hieruit worden onder andere de bodemanalyses betaald. Deze worden door één partij uitgevoerd voor alle deelnemers. Zodat de analyses onderling vergelijkbaar zijn.

Aanmelden

Agenda


GLB-congres: BodemBeleefSessie

Locatie: Oosterwolde

Datum: dinsdag 12 oktober 2021

Meer informatie
Groepsbijeenkomst 21 december: bodemleven als basis voor duurzame landbouw in Fryslân

Locatie: Baaium

Datum: dinsdag 21 december 2021

Tijd: 13:00

Meer informatie
Online bijeenkomst: vochthuishouding in de bodem regelen

Datum: donderdag 20 januari 2022

Tijd: 19:30

Meer informatie

Nieuws


Artikel Veldpost: bijeenkomst tagetesteelt tegen alenschade

Een verslaggever van Veldpost was op woensdag 18 augustus bij een bijeenkomst over tagetes bij Jan Kersten in Nieuw Dordrecht....

Meer informatie
Terugblik bijeenkomst: Bodemziekten en Bodemleven

Uit de intakegesprekken van Bodem APK Fryslân bleek dat de reden voor verminderde groei op bepaalde plekken in het perceel...

Meer informatie
Masterclass 2: vervolg plantsapmetingen

Op initiatief van de bedrijfsbegeleiders CO2L Farming vanuit Bodem APK Fryslan is Eric Hegger (Nova Crop Control) gevraagd twee masterclasses...

Meer informatie