Uitnodiging: Erfbetredersbijeenkomst 6 december

Akkerbouwers in de Veenkoloniën hebben de afgelopen jaren meegedaan aan het project Bodem APK. Elke deelnemer is aan de slag gegaan met bodemmaatregelen. Daarnaast hebben boeren op acht pilotbedrijven maatregelen uitgevoerd, zoals het toepassen van diepe grondbewerking, bodemvochtregulatie en het telen van groenbemesters. De boeren hebben deze maatregelen samen met adviseurs gemonitord.

Nu het project afloopt willen we de opgedane uitkomsten en ervaringen graag delen. Samen met een aantal deelnemers inventariseren we wat de oogst van de maatregelen op de pilotbedrijven is. Wat laten de ervaringen en monitoringsresultaten van de maatregelen zien? Wat zijn hier de redenen voor en hoe kunnen we hiermee verder gaan? Wat betekent dit voor de (advies)praktijk van erfbetreders?

Datum: Dinsdag 6 december 2022
Locatie: WUR-locatie ’t Kompas
Adres: Noorderdiep 211, 7879 CL, Valthermond

Programma

13:15 uurInloop met koffie en thee
13:45 uurOpening en toelichting programma door dagvoorzitter Tanja Beuling (InnovatieVeenkoloniën)
14:00 uurIntroductie pilotboeren en ronde tafels: wat is bij wie gedaan? (CLM)
14:15 uurRondetafelgesprekken over de thema’s: vochthuishouding, groenbemesters en diepe grondbewerking, o.l.v. Johan Specken (WUR), Petra Rietberg (CLM) en Gert Snippe (Delphy)
15:15 uurNet ophalen en discussie onder leiding van Tanja Beuling: welke inzichten zijn er opgedaan en hoe kun je in je rol als erfbetreder duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën stimuleren?
16:00 uurAfsluiting met een hapje en een drankje

Aanmelden
Ben jij erbij? Je kun je hier aanmelden. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met Alice Blok (CLM) via ablok@clm.nl of 06-15572474. We hopen je te mogen begroeten op dinsdag 6 december!

Verhinderd op 6 december?
Op vrijdagochtend 2 december is er een vergelijkbare bijeenkomst vanuit het project Bodem APK Fryslân in Baaium op het bedrijf van mts de Jong. Je bent van harte welkom om aan te sluiten! Klik hier voor meer informatie. 

Locatie: Valthermond
Datum: dinsdag 06 december 2022
Tijd: 13:15