Online masterclass: ‘Plantsapmetingen & bemesting’

Opbrengst en kwaliteit zijn eenduidig verbonden aan een vitaal gewas. Een vitaal gewas geeft goede opbrengsten van juiste kwaliteit en heeft minder uitval door ziekte of onvoldoende productkwaliteit of slechte bewaarbaarheid. Daarom is het van belang om tijdens het groeiseizoen de mogelijkheid te hebben om, naast visuele waarnemingen van gewaskenmerken en fenomenologie, ook de vitaliteit te kunnen kwantificeren, dit kan met plantsapmetingen.

Masterclasses Plantsapmetingen
Op initiatief van de bedrijfsbegeleiders CO2L Farming vanuit Bodem APK Fryslan is Eric Hegger (Nova Crop Control) gevraagd beide masterclasses te verzorgen. Masterclass 1 gaat in op het waarom van plantsapmetingen, mobiliteit van de elementen, nutriëntenbalans en de interacties in de plant en factoren die de mineralenopname beïnvloeden. Tijdens de vervolg masterclass 2 gaan we dieper in op het interpreteren van analyses, gebruik van bemesting-online, bemesting & plantgezondheid en onderzoek naar plantgezondheid.

Graag uiterlijk 22 februari aanmelden door een e-mail te sturen naar Richard Folkersma
(CLM) rfolkersma@clm.nl .

Datum: dinsdag 23 februari 2021