Bijeenkomst Vochthuishouding: hoe maak ik mijn bodem weerbaar?

Online bijeenkomst woensdag 22 december 19:30 – 21:00 uur

Het ene jaar hebben we last van watertekort, het andere weer een overschot. Heeft u ook last gehad van te droge en/of te natte percelen? Tijdens deze online bijeenkomst praat Anna Zwijnenburg (Van Tafel naar Kavel) u bij over het omgaan met droge en natte condities in de akkerbouw en de rol die de bodem hierbij inneemt. Ook bespreekt zij maatregelen die u zelf kunt nemen om de vochthuishouding van de bodem te verbeteren. Vervolgens bespreekt Harm de Boer (Delphy) de resultaten van een beregeningsproef in Valthermond.

In deze proef zijn de effecten van beregening op aardappelopbrengst en kwaliteit onderzocht. Speciale aandacht gaat uit naar de kwaliteit van het beregeningswater. Door aan deze bijeenkomst van het project Bodem APK deel te nemen vergroot u uw kennis en kunt u uw vragen voorleggen aan een expert.

Sprekers
Anna Zwijnenburg is adviseur in bodem en bemesting bij Van Tafel naar Kavel. De boerenpraktijk staat centraal in haar werk. Harm de Boer is adviseur akkerbouw bij Delphy. Hij heeft ruime ervaring in de aardappelteelt op Veenkoloniale gronden.

Programma
19:30 – 19:35   Welkom
19:35 – 20:00   Anna Zwijnenburg – Omgaan met droge en natte condities: het begint in de bodem
20:00 – 20:10   Vragen en discussie
20:10 – 20:20   Pauze
20:20 – 20:45   Harm de Boer – Resultaten beregeningsproef op aardappelopbrengst en -kwaliteit
20:45 – 20:55   Vragen en discussie
20:55 – 21:00   Afsluiting

Aanmelden
De bijeenkomst wordt georganiseerd via team. Na aanmelding ontvangt u de link. Graag uiterlijk 22 december aanmelden door een e-mail te sturen naar:
Alice Blok van CLM, ablok@clm.nl

U kunt ook telefonisch of via whatsapp (0345 470 723, tevens mobiel) contact met haar opnemen indien u de link naar de bijeenkomst niet kunt openen.

Datum: woensdag 22 december 2021
Tijd: 19:30