Demobijeenkomst 28 juli: Ruimtelijke variatie in gewasontwikkeling

Op donderdagmiddag 28 juli 2022 is er een demo op het bedrijf van Bodem APK-deelnemer Leks Bolderdijk. Deze bijeenkomst staat in het teken van het thema ‘ruimtelijke variatie in gewasontwikkeling’.

Leks heeft droneafbeeldingen gemaakt van een aantal van zijn percelen, voor o.a. suikerbieten. Op de afbeelding in de uitnodiging (zie link onderaan bericht) is te zien dat de gewassen zich binnen het perceel verschillend ontwikkelen (groen is meer biomassa, rood is minder biomassa). Zijn wens is om deze variatie te kunnen verklaren.

We gaan het veld in met bodemexpert Coen ter Berg om met elkaar te kijken of we een oorzaakkunnen vinden voor de variatie. We gaan profielkuilen graven op plekken waar het gewas zich
heel goed of juist slecht ontwikkelt. Coen zal o.a. beworteling, bodemleven, waterhuishouding en bodemstructuur beoordelen en hier praktische adviezen aan koppelen. Op basis hiervan zal
Leks in de toekomst hopelijk plaats-specifiek kunnen ingrijpen op zijn percelen.

Programma
13.00-13.30  Inloop met koffie & thee
13.30-15.30  Profielkuilen beoordelen met bodemdeskundige Coen ter Berg

Locatie
Handelsstraat 58B, Stadskanaal

Aanmelden
Aanmelden kan door een bericht te sturen naar jvanmiddelaar@clm.nl of te appen/bellen naar 0345 470 731.

Uitnodiging demobijeenkomst 28 juli

Locatie: Stadskanaal
Datum: donderdag 28 juli 2022
Tijd: 13:00