Bijeenkomst 20 april 2022: Stimuleren van Bodemleven

Voor een gezonde en weerbare bodem is het belangrijk om het bodemleven te stimuleren. Een actief bodemleven zorgt voor een beter evenwicht in de bodem, een goede bodemstructuur en een betere beschikbaarheid van nutriënten voor planten. Actief bodemleven draagt dan ook bij aan gezondere en weerbaardere planten. Hoe krijg je al deze goede aaltjes, springstaarten, regenwormen, schimmels en bacteriën in de bodem? Wat zijn de oorzaken van weinig bodemleven en hoe kan je het bodemleven stimuleren? Tijdens deze bijeenkomst voor het project Bodem APK gaan wij hierop in.

Sprekers
Emiel Elferink is adviseur in duurzaam bodembeheer aan de hogeschool Van Hall Larenstein. Emiel gaat verder in op het stimuleren van het bodemleven. Karst Brolsma werkt bij Eurofins en hij geeft een uitleg over het gebruik van de BodemlevenMonitor.

Programma
10.15 – 10.30 Inloop en koffie
10.30 – 11.30 Emiel Elferink – Stimuleren van bodemleven
11.30 – 12.30 Karst Brolsma – Bodemlevenmonitor
12.30 – … Afsluiting

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld. Aanmelden kan ook via Alice Blok (CLM):

E-mail: ablok@clm.nl
WhatsApp: 06 15572474

Ben je geen deelnemer of betrokkene bij het project Bodem APK maar wil je wel naar de bijeenkomst over bodemleven? Neem dan contact op met Alice Blok via 06 15 57 24 74

Locatie: Baaium
Datum: woensdag 20 april 2022
Tijd: 10:15