Bijeenkomst: Ondergrondproblemen in de suikerbieten

Beste deelnemer Bodem APK Veenkoloniën,

Wij nodigen u hierbij uit voor een bijeenkomst op woensdag 6 oktober (van 14:00-16:30 uur) op het bedrijf van Jaap Grezel in Wedde.

Deze middag maken we met bodemexpert Coen ter Berg profielkuilen op plekken die verschillende problemen met de bodemstructuur hebben: droge en natte plekken, plekken die gevoelig zijn voor verstuiving en/of last hebben van storende lagen. Ook kijken we naar plekken die zijn omgespit met de kraan. Een van de vragen die hierbij centraal staat is: wat voor soort grondbewerking is verstandig in dit soort situaties?

Aanmelden
Wilt u bellen naar 0345-470723 om te laten weten of u erbij bent?

Geen deelnemer?
Bent u geen deelnemer binnen het project Bodem APK?
Neem dan contact met ons op via info@bodemapk.nl

Locatie: Wedde
Datum: woensdag 06 oktober 2021
Tijd: 14:00